Type

Base

Astrea 42 - 2020

Astrea 42 - 2020

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2021
Longueur: 12.58 m
Couchettes: 12 (8+2+2)
Cabines: 6 (4+2)
 
Astrea 42 - 2021

Astrea 42 - 2021

Base: Sami - Kefalonia / Sami Port
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2021
Longueur: 12.58 m
Couchettes: 10
Cabines: 4 4 +2
 
Astrea 42 - 2021

Astrea 42 - 2021

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2021
Longueur: 12.58 m
Couchettes: 12 (8+2+2)
Cabines: 6 (4+2)
 
Astrea 42 - 2021

Astrea 42 - 2021

Base: Argostoli - Kefalonia / Marina Argostoli
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2021
Longueur: 12.58 m
Couchettes: 12
Cabines: 4 +2 Skipper
 
Aventura 34 - 2020

Aventura 34 - 2020

Base:
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2020
Longueur: 9.98 m
Couchettes: 6
Cabines: 3
 
Bali 4.0 - 2017

Bali 4.0 - 2017

Base: Corfu / Marina Gouvia
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2017
Longueur: 12.19 m
Couchettes: 10
Cabines: 6
 
Bali 4.0 - 2017

Bali 4.0 - 2017

Base: Corfu / Marina Gouvia
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2017
Longueur: 12.19 m
Couchettes: 10
Cabines: 6
 
Bali 4.0 - 2017

Bali 4.0 - 2017

Base: Corfu / Marina Gouvia
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2017
Longueur: 12.19 m
Couchettes: 10
Cabines: 6 (4+2)
 
Bali 4.1 - 2018

Bali 4.1 - 2018

Base: Preveza / Preveza Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2018
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 12 (10+2)
Cabines: 5 (4 +1Crew)
 
Bali 4.1 - 2018

Bali 4.1 - 2018

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2018
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 10
Cabines: 5 4+1
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base:
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 10
Cabines: 4
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 10
Cabines: 4
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base: Preveza / Preveza Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 12 (10+2)
Cabines: 5 (4 +1Crew)
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 10
Cabines: 5 4+1
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base: Lefkada / Port of Lefkada
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 10
Cabines: 4
 
Bali 4.1 - 2019

Bali 4.1 - 2019

Base: Lefkada / Port of Lefkada
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2019
Longueur: 12.52 m
Couchettes: 10
Cabines: 4
 
Bali 4.1 - 2020

Bali 4.1 - 2020

Base: Corfu / Marina Gouvia
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2020
Longueur: 12.10 m
Couchettes: 10
Cabines: 6 (4+2)
 
Bali 4.1 - 2020

Bali 4.1 - 2020

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2020
Longueur: 12.37 m
Couchettes: 12 10+2
Cabines: 6 4+2
 
Bali 4.1 - 2020

Bali 4.1 - 2020

Base: Lefkada / Lefkas Marina
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2020
Longueur: 12.10 m
Couchettes: 10
Cabines: 6 (4+2)
 
Bali 4.1 - 2020

Bali 4.1 - 2020

Base: Corfu / Marina Gouvia
Grèce
Type: Catamaran
Année: 2020
Longueur: 12.52 m
Couchettes: 10
Cabines: 4